# Name
855 ตรวจสอบรายชื่ออบรมโครงการพัฒนาบุคลากรลูกเสือวิสามัญอาชีวศึกษาช่อสะอาด..
856 ดร.อรรถพล สังขวาสี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม..