# Name
1438 ขอแสดงความยินดีกับ 1. พีบูก้า สคับ 2. รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า อีวี 3. เครื่องแปลภาษามือ (มองจอก็รู้ใจ) ในงานประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
1439 ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล เข้าเยี่ยมชม โครงการเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการ การจัดการเรียนอาชีวศึกษาระบบปกติและระบบทวิภาคี โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา กับ ร้านซูชิญ่า