# Name
893 [64-10-18] โครงการประชุมสรุปผลดำเนินการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 2019
894 ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารและคณะครู จากโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฏร์ธานี จังหวัดสุราษฏร์ธานี