# Name
1182 ต้อนรับผู้จัดการบริษัท BYD Phetchaburi EV Automotive - บีวายดี เพชรบุรี อีวี ออโตโมทีฟ จังหวัดเพชรบุรี
1183 มอบรางวัลให้กับนักเรียน นักศึกษา ในกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด