# Name
1484 ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล เป็นประธานเปิดให้การต้อนรับบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) เพื่อประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาทวิภาคีที่จะเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
1485 ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลเข้าเยี่ยมชมและมอบรางวัลโครงการประกวดโครงงานวิชาชีพ (PROJECT) ตามหลักสูตรกิจกรรมประกวดโครงงาน ภาคเรียนที่2 ประจำปีการศึกษา 2566