# Name
1668 การประชุมเตรียมความพร้อมโครงการมอบธงลูกเสือช่อสะอาด เครื่องหมายลูกเสือช่อสะอาด (แบดจ์) และป้ายประชาสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2566
1669 การประชุมการคณะกรรมการดำเนินงานพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566