# Name
1492 ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประจำปีงบประมาณ 2567 ภาคกลาง โดยมีนายวิทวัต ปัญจมะวัต รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานการประชุม พร้อมมอบนโยบายการขับเคลื่อนทวิภาคี ให้กับผู้บริหารสถาน ศึกษาภาคกลางสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1493 ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล เข้าร่วมการประชุมการตรวจเยี่ยมสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หลังเทศกาลปีใหม่ ของรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงศึกษาธิการ (พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ) ผ่านระบบ Conference 77