# Name
838 คณะผู้บริหาร คุณครู เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ฉีดวัคซีนเข็มที่ 2
839 พิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรม ประจำปี 2564