# Name
1415 วันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2566 ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล เป็นประธานการประชุมการเตรียมความพร้อมโครงการเข้าค่ายพักแรม และพิธีเข้าประจำกอง
1416 กิจกรรมจุดเทียนน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ อุทยานราชภักดิ์ ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์