# Name
1819 ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล รองประธานกรรมการ คณะกรรมการจัดการการแข่งขันหุ่นยนต์ ร่วมงาน"มหกรรมหุ่นยนต์อาชีวศึกษา" ระดับชาติ เพื่อชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในระดับประถมศึกษา โรงเรียนในสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน ระหว่างวันที่12-16 มิถุนายน ประจำปี2567
1820 นายยศพล เวณุโกเศศ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา ผู้อำนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างภาพลักษณ์อาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เยี่ยมชมและให้กำลังนักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขัน และคณะกรรมการในการดำเนินงานจัดการแข่งขัน "มหกรรมหุ่นยนต์อาชีวศึกษา" ระดับชาติ เพื่อชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในระดับประถมศึกษา โรงเรียนในสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน