# Name
1125 ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล เป็นกรรมการตัดสิน ประเภทจังหวัดและประเภทสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา TO BE NUMBER ONE
1126 วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล เข้าร่วมการแข่งขันประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษารอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ประจำปี 2566