# Name
1603 ขอแสดงความยินดีกับครูผู้ควบคุมและนักเรียนนักศึกษา แผนกช่างเชื่อมโลหะ วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
1604 ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล มอบหมายให้ นายอนุชาติ แก้วมาลา รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณะครูแผนกวิชาการตลาด เข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียน นักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษาและฝึกอาชีพโครงการความร่วมมือการจัดงานศึกษาระบบทวิภาคี และสหกิจศึกษารุ่นที่11 ประจำปีการศึกษา 2566