# Name
980 การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 13 ประจำปี 2566
981 การประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมแกนนำลูกเสือวิสามัญ หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด อาชีวศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์