# Name
1424 ดร.วัชระ เกิดสิน ประธานกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาคกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล เข้าร่วมพิธีการปฐมนิเทศ การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2566
1425 ดร.วัชระ เกิดสิน ประธานกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาคกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล เข้าร่วมพิธีเปิดประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับภาคเหนือครั้งที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2566