# Name
1534 ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลเยี่ยมชม การรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน นักศึกษาใหม่ (รอบโควตา) ประจำปีการศึกษา 2567
1535 ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล เป็นผู้มอบรางวัลโครงการคุณธรรม แผนกวิชาการบัญชี เรื่อง Accouting E-saving (พาน้องทำบัญชีตามวิถีพอเพียง)