# Name
1643 ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล เป็นประธานกล่าวต้อนรับนักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง รายงานตัวและมอบตัวนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประเภทวิชา พาณิชยกรรม ( รอบคัดเลือก ) ประจำปีการศึกษา 2567
1644 ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล เป็นประธานกล่าวต้อนรับนักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง รายงานตัวและมอบตัวนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประเภทวิชา ช่างอุตสาหกรรม ( รอบคัดเลือก ) ประจำปีการศึกษา 2567