# Name
907 ดำเนินการดูความเรียบร้อยของการฉีดวัคซีน นักเรียน นักศึกษา ณ ศูนย์การค้าบลูพอร์ต หัวหิน
909 ให้การต้อนรับคณะกรรมการการดำเนินงานพัฒนาเเนวทางการประเมินสถานศึกษาอาชีววิถีพุทธ เข้าศึกษาดูงานที่วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล