# Name
1434 ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล เป็นประธานประชุมแผนการดำเนินการขับเคลื่อน หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ประจำปีการศึกษา2566
1435 ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล เป็นประธานการประชุมศูนย์สาธิตและฝึกอาชีพวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล วาระการพิจารณาและเตรียมความพร้อม การจัดจำหน่ายเสื้อผ้า เครื่องแต่งการและอุปกรณ์ ประจำปีการศึกษา 2567