# Name
1670 การประชุมการคณะกรรมการดำเนินงานพิธีรับมอบธงลูกเสือช่อสะอาด แบดจ์ และป้ายข้อความประชาสัมพันธ์
1671 โครงการพิธีมอบธงลูกเสือช่อสะอาด เครื่องหมายลูกเสือช่อสะอาด (แบดจ์) และป้ายประชาสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2566 สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์