# Name
1407 ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเข้าค่ายพักแรม และพิธีเข้าประจำกอง ลูกเสือวิสามัญ
1408 โครงการเข้าค่ายพักแรม และพิธีเข้าประจำกอง ลูกเสือวิสามัญ วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2566 หลังจากรับประทานอาหารกลางวัน ลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยการอาชีพการอาชีพวังไกลกังวล เข้าร่วมการนันทนาการ กิจกรรมทดสอบ 1