# Name
1821 นายยศพล เวณุโกเศศ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา ผู้อำนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างภาพลักษณ์อาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เยี่ยมชมและให้กำลังนักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขัน และคณะกรรมการในการดำเนินงานจัดการแข่งขัน "มหกรรมหุ่นยนต์อาชีวศึกษา" ระดับชาติ เพื่อชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในระดับอาชีวศึกษา ระหว่างวันที่12-16 มิถุนายน ประจำปี2567
1822 พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีปิดงาน "มหกรรมหุ่นยนต์อาชีวศึกษา" การแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2567 ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีนายยศพล เวณุโกเศศ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวรายงาน พร้อมด้วยข้าราชการ บุคลากร นักเรียนและนักศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เข้าร่วม