# Name
1444 บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เข้าประชาสัมพันธ์โครงการรับนักศึกษาทวิภาคีและสัมภาษณ์ เพื่อต่อยอดการพัฒนาศักยภาพของ นักเรียน นักศึกษา
1445 ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล บุคลากรดีเด่น ประเภทผู้บริหารในสถานศึกษา TO BE NUMBER ONE เข้าร่วมประชุมสัมมนาเครือข่าย TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2567