# Name
1030 การต้อนรับ ดร.ผดุงชัย ภู่พัฒน์ และ ดร.โสรัจ พฤฒิโกมล กรรมการสภามหาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
1031 วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ซักซ้อมเตรียมความพร้อมรับการลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและเก็บคะแนนการดำเนินงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับพื้นที่ (ภาคกลาง) ประจำปี 2566