# Name
842 การประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป(ครู)
843 ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล เป็นประธานกล่าวต้อนรับ วิทยากรผู้ให้การอบรม