# Name
978 การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่1
979 การประชุมเพื่อหารือและวางแผนการดำเนินงานสหการร้านค้าของวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล