# Name
1616 ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล เป็นประธานเปิดงานปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา โครงการพัฒนานักเรียน นักศึกษาฝึกอาชีพ ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ ในสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2566
1617 กำหนดการสอบคัดเลือก !!! กรุณากำหนดการอย่างละเอียด