# Name
1827 พิธีรับมอบธงตราสัญลักษณ์ กิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1828 นายกู้เกียรติ ดวงพลพรม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพย์ พบปะพูดคุยกับนักเรียน นักศึกษา