# Name
1581 การแข่งขันฟุตบอลอาวุโสอาชีวศึกษา "R Super Match Championship 2024
1582 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ โครงการการส่งเสริมความรู้ทางการเงิน ทักษะความรู้ทางการเงิน (Fin.ดี We Can Do!!!) ระดับชาติ ดำเนินการโดยวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล โดยดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ประธานกรรมการจัดการแข่งขันและเป็นคณะกรรมการการตัดสิน