# Name
1436 วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีการอาชีพวังส์เกมส์
1437 ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัย มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีโกศล ภิญโญ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เข้าร่วมพิธีเปิดงานประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์