# Name
1190 การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากสำนักประสานรัฐกิจ บริษัทซีพีออลล์ จำกัด มหาชนและผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นปวช.
1191 การประเมิน การเตรียมความพร้อม และพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วยครั้งที่ 2