# Name
1460 นายสุเทพ แก่งสันเทียะ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายยศพล เวณุโกเศศเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดาเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายสง่า แต่เชื้อสาย ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมภายในงาน โดยมีการจัดแสดงผลงานของกระทรวงศึกษาธิการ
1461 วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล เข้าร่วมการเป็นคณะลูกเสือกองร้อยพิเศษเพื่อเป็นผู้ฝึกสอนและเพื่อเป็นการพัฒนาความเป็นผู้นำ ในการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญและสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2566