# Name
1311 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ร่วมกับสถานประกอบการที่ให้การสนับสนุนในการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2566
1312 ประชุมคณะกรรมการงานโครงการพิเศษและบริการชุมชนวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ประจำปีการศึกษา 2566