# Name
1409 ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล เป็นประธานการประชุมการเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมในโครงการเข้าค่ายพักแรม และพิธีเข้าประจำกอง ลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยการอาชีพการอาชีพวังไกลกังวล ประจำปีการศึกษา 2566
1410 วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2566 ลูกเสือวิสามัญ