# Name
1530 ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล เป็นประธานกล่าวต้อนรับนักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง รายงานตัวและมอบตัวนักเรียน นักเรียน นักศึกษาใหม่ (รอบโควตา) ประจำปีการศึกษา 2567
1531 ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมและการบรรยายพิเศษ