# Name
1514 ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ที่ปรึกษาคณะกรรมการสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประชุมกับคณะผู้บริหารในการดำเนินงานให้คำปรึกษา ในงาน"สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่" ภาคกลาง เด็กคิดได้ คิดเป็น สร้างสรรค์ผลงาน เท่าทันเทคโนโลยีใหม่ ระดับภาค ประจำปีการศึกษา 2566
1515 ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครู ให้การต้อนรับโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์ เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้วิทยาลัยวังการอาชีพวังไกลกังวล