# Name
910 การประเมินครูผู้ช่วยครั้งที่ 2 โดยมีคณะผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ หัวหน้าแผนก และครูผู้ช่วย จำนวน 7 ท่าน
911 คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เดินทางไปส่งนายดานัส สบายใจ เพื่อไปบรรจุเเละเเต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ ณ วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์