# Name
1248 การร่วมกันแสดงความยินดีและมอบของที่ระลึก
1249 การต้อนรับคณะศึกษาดูงานวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี, วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ และวิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม