# Name
1091 การติดตามผลการดำเนินงานประเมินชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับเพชรและยอดเพชร ประจำปี 2566 ณ บริษัทซูมิโตโม่อีเล็คตริก ไวริ่ง ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ปลวกแดง จังหวัดระยอง
1093 ประกาศการประกวดราคาซื้อโครงการสนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา