# Name
1825 ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล เยี่ยมและให้กำลังใจ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ในการจัดประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้นปวช.1 และปวส.1 ประจำปีการศึกษา 2567
1826 การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากสำนักประสานรัฐกิจ บมจ.ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) และผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ปวช.ปีที่ 1 สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก