# Name
1789 ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ให้การต้อนรับ พ.อ. ประเสริฐ สุนันท์ชัยกุล ตรวจเยี่ยมโครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น
1790 การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและเก็บคะแนนการประกวดกิจกรรม ในโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดจันทบุรีประจำปี 2567