# Name
1510 ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล เข้าพบปะพูดคุย เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนความรู้คู่กิจกรรมให้แก่นักเรียน
1511 งานสวัสดินักเรียนนักศึกษาร่วมกับโรงพยาบาลหัวหินจัดฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก ให้กับนักเรียนระดับปวช.3 ปวส.1 และ ปวส.2