# Name
1362 การประชุมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา การอาชีพวังเกมส์ ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2566
1363 การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยของสถานศึกษาสังกัด อาชีวศึกษาภาคกลาง ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับภาคกลาง