# Name
1718 กิจกรรมธรรมมะกับเยาวชนยุค5G โครงการปฐมนิเทศและเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับชั้น ปวช. ประจำปีการศึกษา 2567 ระหว่างวันที่ 24–26 เมษายน 2567
1719 ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางศึกษาให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้