# Name
1411 พิธีสวดพระพุทธมนต์และตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล (พระสงฆ์ จำนวน 99 รูป) พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สดและถวายบังคม ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
1412 ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล เป็นประธานการประชุมรอบเสาธงช่วงเช้าโครงการเข้าค่ายพักแรม และพิธีเข้าประจำกอง ลูกเสือวิสามัญ