# Name
1246 ร่วมกล่าวคำอวยพร เนื่องในวาระเกษียณอายุราชการของนายวิชัย ลำดวล รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
1247 กิจกรรมมุฑิตาจิต