# Name
1282 สอบสัมภาษณ์ ผู้ผ่านการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ และแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
1283 การประชุมแผนองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ. 2566