# Name
1119 วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลขอแสดงความยินดีกับ คณะครู และนักเรียน โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง การศึกษาเบดดิ้งมูลวัวนมที่เหมาะสมต่อการผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนพันธุ์ AF รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับภาค ภาคกลาง ประจำปี 2566 และคัดเลือกให้เข้าแข่งขันในระดับชาติ
1120 ยินดีกับ นายภานุวัฒน์ อิงอ้น แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ห้อง3/2