ข่าวประชาสัมพันธ์


วันที่โพสต์ : 2022-11-02 09:55:48

หัวข้อ : การเผยแพร่วิจัยในชั้นเรียนของครูสายงานการสอน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 :: เข้าชม :: 211


วันที่โพสต์ : 2022-09-02 11:17:24

หัวข้อ : การประเมินความเป็นไปได้ของธุรกิจ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2565 :: เข้าชม :: 342


วันที่โพสต์ : 2022-07-25 11:02:19

หัวข้อ : อบรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ :: เข้าชม :: 390


วันที่โพสต์ : 2022-07-25 10:59:33

หัวข้อ : โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ "กิจกรรมศึกษาดูงานในสถานประกอบการ" ณ ศูนย์โอทอปหัวหิน :: เข้าชม :: 314


วันที่โพสต์ : 2022-06-17 10:55:44

หัวข้อ : พิธีวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 :: เข้าชม :: 458


วันที่โพสต์ : 2022-06-15 14:11:41

หัวข้อ : พิธีปิดโครงการพัฒนาลูกเสือช่อสะอาดต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ :: เข้าชม :: 403


วันที่โพสต์ : 2022-06-15 14:10:35

หัวข้อ : โครงการพัฒนาลูกเสือช่อสะอาดต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้รับเกียรติจาก ฯ :: เข้าชม :: 429


วันที่โพสต์ : 2022-06-15 14:04:26

หัวข้อ : พิธีเปิดโครงการพัฒนาลูกเสือช่อสะอาดต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 :: เข้าชม :: 385


วันที่โพสต์ : 2022-06-09 08:54:34

หัวข้อ : ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคโพธาราม เข้ารับชุดฝึกรถมอเตอร์ไซต์เพื่อถอดประกอบ จากวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล :: เข้าชม :: 404