ข่าวประชาสัมพันธ์


วันที่โพสต์ : 2024-06-20 16:36:58

หัวข้อ : พบปะเยี่ยมชมและให้กำลังใจ นักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมกิจกรรมจัดพานวันไหว้ครู และตัวแทนถือแทนวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา2567 :: เข้าชม :: 9


วันที่โพสต์ : 2024-06-20 16:36:06

หัวข้อ : การต้อนรับคณะจากโรงเรียนนายสิบ เพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้นักเรียน นักศึกษา :: เข้าชม :: 7


วันที่โพสต์ : 2024-06-20 16:35:23

หัวข้อ : การประชุมเครือข่ายการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE อำเภอหัวหินและร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) :: เข้าชม :: 8


วันที่โพสต์ : 2024-06-20 16:34:39

หัวข้อ : กิจกรรมพิธีไหว้ครูและพิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรม ประจำปีการศึกษา 2567 :: เข้าชม :: 8


วันที่โพสต์ : 2024-06-19 08:48:25

หัวข้อ : การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับสถานศึกษา ประจำปี2567 (รอบปีการประเมิน 2566) :: เข้าชม :: 20


วันที่โพสต์ : 2024-06-19 08:47:47

หัวข้อ : การประชุมการลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี :: เข้าชม :: 20


วันที่โพสต์ : 2024-06-19 08:47:14

หัวข้อ : นายกู้เกียรติ ดวงพลพรม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพย์ พบปะพูดคุยกับนักเรียน นักศึกษา :: เข้าชม :: 17


วันที่โพสต์ : 2024-06-18 09:00:36

หัวข้อ : พิธีรับมอบธงตราสัญลักษณ์ กิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว :: เข้าชม :: 88


วันที่โพสต์ : 2024-06-18 08:59:39

หัวข้อ : การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากสำนักประสานรัฐกิจ บมจ.ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) และผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ปวช.ปีที่ 1 สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก :: เข้าชม :: 20