ข่าวประชาสัมพันธ์


วันที่โพสต์ : 2023-05-23 13:38:30

หัวข้อ : ต้อนรับคณะกรรมการประเมินการนำเสนอผลการดำเนินงาน โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE รอบลงพื้นที่ระดับประเทศ ประจำปี 2565 :: เข้าชม :: 25


วันที่โพสต์ : 2023-05-23 13:37:22

หัวข้อ : การต้อนรับ ดร.วิรัตน์ มณีพฤกษ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรนวัตกรรมการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล :: เข้าชม :: 26


วันที่โพสต์ : 2023-05-23 13:36:30

หัวข้อ : การต้อนรับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ท่านรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด นายแพทย์สาธารณสุขอำเภอหัวหิน และคณะสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ :: เข้าชม :: 21


วันที่โพสต์ : 2023-05-23 13:30:53

หัวข้อ : วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ซักซ้อมเตรียมความพร้อมรับการลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและเก็บคะแนนการดำเนินงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับพื้นที่ (ภาคกลาง) ประจำปี 2566 :: เข้าชม :: 23


วันที่โพสต์ : 2023-05-23 13:28:55

หัวข้อ : การต้อนรับ ดร.ผดุงชัย ภู่พัฒน์ และ ดร.โสรัจ พฤฒิโกมล กรรมการสภามหาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ :: เข้าชม :: 23


วันที่โพสต์ : 2023-05-23 13:25:40

หัวข้อ : ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน นักศึกษา :: เข้าชม :: 25


วันที่โพสต์ : 2023-05-23 13:23:43

หัวข้อ : วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล เปิดภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2566 :: เข้าชม :: 25


วันที่โพสต์ : 2023-05-23 13:22:06

หัวข้อ : การประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่1/2566 :: เข้าชม :: 22


วันที่โพสต์ : 2023-05-23 13:20:49

หัวข้อ : การประชุมงานปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 :: เข้าชม :: 4