หัวข้อ : อบรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ
วันที่โพสต์ : 2022-07-25 11:02:19 ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ

รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2565 “อบรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ” วันที่ 23 กรกฎาคม 2565ณ ห้องประชุมฝนหลวง วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล