ข่าวประชาสัมพันธ์


วันที่โพสต์ : 2021-09-27 21:20:25

หัวข้อ : การคัดเลือกหุ่นยนต์อาชีวศึกษา Online ชิงชนะเลิศประเทศไทย ระดับชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2564 ผ่านระบบ Zoom Meeting :: เข้าชม :: 6


วันที่โพสต์ : 2021-09-27 21:16:42

หัวข้อ : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านจิตวิทยาให้คำปรึกษาเชิงบวกสำหรับผู้เรียนอาชีวศึกษา" รุ่นที่ 2 :: เข้าชม :: 6


วันที่โพสต์ : 2021-09-27 21:15:08

หัวข้อ : รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) เป็นวิทยากรบรรยาย :: เข้าชม :: 6


วันที่โพสต์ : 2021-09-22 12:07:09

หัวข้อ : กลุ่มพัฒนานโยบายและแผน เข้าศึกษาดูงานในสถานศึกษา ห้องบันทึกการสอนออนไลน์ ห้องตามรอยพระยุคลบาท :: เข้าชม :: 21


วันที่โพสต์ : 2021-09-22 12:02:35

หัวข้อ : วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง และคณะ เข้าศึกษาดูงานในสถานศึกษา ห้องบันทึกการสอนออนไลน์ :: เข้าชม :: 16


วันที่โพสต์ : 2021-09-19 10:19:49

หัวข้อ : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานศึกษาช่อสะอาดต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ รุ่นที่ 5 :: เข้าชม :: 30


วันที่โพสต์ : 2021-09-19 10:18:09

หัวข้อ : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานศึกษาช่อสะอาดต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ รุ่นที่ 4 :: เข้าชม :: 25


วันที่โพสต์ : 2021-09-13 21:21:18

หัวข้อ : วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล เข้าศึกษาดูงาน วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร สถานศึกษาตามรอยพระยุคลบาท :: เข้าชม :: 34


วันที่โพสต์ : 2021-09-11 21:31:12

หัวข้อ : โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นฐานสมรรถนะ (Education to Employment E TO E) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ :: เข้าชม :: 27