ข่าวประชาสัมพันธ์


วันที่โพสต์ : 2024-02-22 09:46:51

หัวข้อ : :: เข้าชม :: 15


วันที่โพสต์ : 2024-02-22 09:46:16

หัวข้อ : กำหนดการสอบคัดเลือก !!! กรุณากำหนดการอย่างละเอียด :: เข้าชม :: 33


วันที่โพสต์ : 2024-02-22 09:45:45

หัวข้อ : ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล เป็นประธานเปิดงานปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา โครงการพัฒนานักเรียน นักศึกษาฝึกอาชีพ ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ ในสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2566 :: เข้าชม :: 16


วันที่โพสต์ : 2024-02-22 09:45:05

หัวข้อ : ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ให้การต้อนรับ ดร.บุญส่ง จำปาโพธิ์ อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ :: เข้าชม :: 15


วันที่โพสต์ : 2024-02-22 09:44:12

หัวข้อ : ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 :: เข้าชม :: 13


วันที่โพสต์ : 2024-02-22 09:43:41

หัวข้อ : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2567 >> ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) >> ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) :: เข้าชม :: 22


วันที่โพสต์ : 2024-02-22 09:42:48

หัวข้อ : #ทำดีต้องยกย่อง :: เข้าชม :: 17


วันที่โพสต์ : 2024-02-22 09:41:47

หัวข้อ : ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล เข้าเยี่ยมชม ให้กำลังใจ และสอบถามปัญหาในการสอบปลายภาคของ นักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 :: เข้าชม :: 21


วันที่โพสต์ : 2024-02-22 09:41:10

หัวข้อ : ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล เป็นผู้มอบทุนการศึกษา รางวัล “เพชรอาชีวะ” โครงการ “การพัฒนาทักษะความคิดเชิงระบบผ่านการเขียนรหัส (Coding) เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และการทำงานในศตวรรษที่ 21” โดยมีนางสาวเบญจมาศ รัตนโนภาส รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา เข้ารับทุนสนับสนุนกิจกรรมวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล จำนวน 10,000 บาท :: เข้าชม :: 6